Home New Model Portfolio Model Portfolio Acting Portfolio
Singing Portfolio Artist Profile Art Gallery Art & Education
Art Exhibtions Miss Commonwealth Mrs World UK 2007 Hip Hop Video
Fashion Show Anti Size Zero Television Magazines
Press 2005 Press 2006 Press 2007 Press 2008
Press 2011 Press 2013 Model Video Beauty Pageants
Links Contact Medieval Clothes Print on demand
Diary Painting slideshow
Miss Commonwealth International 2021


Miss Commonwealth International beauty pageant took place in London at Ambassadors Bloomsbury Hotel in August 2021. Dorota Lopatynska-de-Slepowron was honoured with the most prestigious title "ETERNAL QUEEN" in recognition of her hard, self-less work for many years to encourage all the nations come together. She was the most senior judge at the event.
Miss Commonwealth 2007, 2009

Dorota Lopatynska-de-Slepowron became Miss Commonwealth Queen in 2007 and 2009. She was awarded two prestigious international titles Mrs Commonwealth England Environment and Poland Environment Queen of Friends of The Commonwealth in both these years.
She became a Cultural Ambassador to represent both England and Poland, she appeared in costumes on the stage representing both these countries and their cultural values and she spoke about her continuous work to improve our natural environment on this planet. Her noble mission was recognised with a Triple Crown award in the 2009 event.
As a Miss Commonwealth Queen in 2007, she was invited to New Year's Eve Gala at Ramada Encore Hotel in Milton Keynes by Miss Commonwealth International and Patsy White, organizer of Miss Elegance International.
At the hotel, as a MC Queen, Dorota Lopatynska de Slepowron gave press and TV interviews. Dorota received applause from the organizers and public for her work for charity and environment. Dorota is a multi-talented person because she is not only a beauty queen but also a Fine Artist, Actress, Model and Fashion Designer.
Dorota dedicated her painting "Friendship" to the Arthritis UK Charity. Her painting was sold at the auction during the Gala and the money went to the Charity.

Miss Commonwealth 2009
>


Miss Commonwealth 2007
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Dorota Lopatynska-de-Slepowron at Miss Commonwealth
Press about Dorota after Miss Commonwealth 2007


Beauty for common good

Next edition of the Miss Commonwealth International will be held on September 28. But this is not just a contest, it is a broad-based charity. For the first time Polish ladies will participate. They hope to remind people that beauty can go hand in hand with wisdom.
Miss Commonwealth International Queen Dorota Lopatynska de Slepowron at fund-raising event for charity at Ramada Encore Hotel
During the first two years of activity the Miss Commonwealth organizers collected £4 million pounds for charity. The organization is divided into several blocks, each dealing with a problematic area in the world. Every participant in her category has a mission to promote awareness in environmental protection, starving children in Africa, abused animals, family values, motherhood and AIDS epidemic.
To take part in the competition it is not enough to be a beautiful woman, but also to have profound charitable activities. Applicants, who compete in different age groups, must be involved in actions, designed to publicizing the most troubling problems of the world now. The organizers claim that ladies participating from take part in charity work to raise money for starving children from their home countries.
Regeneration and happiness
Poland will take part for the first time in the competition. The proud representatives, each in her age category, will be mother and daughter - Dorota and Marta Lopatynska de Slepowron. Both are intensely preparing themselves for the contest, as it will be a tough competition - with more than 100 candidates. The contest will have several scenes when the candidates will present themselves in evening dress, sports, national costume and casual. Both ladies are much occupied with the outfits. Fortunately, this is not such a big issue because Dorota herself is a fashion designer and she has designed the costumes for herself and for Marta.
"They are of course white and red, although they differ from traditional national costumes. Marta in her dress looks like a real angel," says proud Dorota, who is also a talented painter. During the Miss Commonwealth gala several items were on auction to raise money for charity, among them were also two paintings by her. They were "Mysterious Egg" and "Rainbow Tree". The first shows butterflies and a colorful egg, located among four-leaved clovers.
"The painting shows rebirth, regeneration, abundance in every culture, hopes for the future, peace and friendly people in the world and endless happiness," explains Dorota. "The main theme of the second image is a colorful tree," says Dorota - the title holder of Mrs Poland Environmental Queen of Friends of the Commonwealth. "I promote planting of trees in parks and gardens. In fact, everywhere where there is room for it. All this is to compensate for the loss of rainforests."
Hope for the future
In addition, the two ladies Dorota and Marta Lopatynska de Slepowron support a shelter for animals, which is likely to survive only thanks to donations of people of good will. Recently they donated armful of towels and food. "They are our friends in good times and bad," says Dorota about animals. Her biggest concern, however, is global warming; hence her purpose is to plant trees. She says, "Global warming is a problem for all and it will have irreversible consequences for us."
Marta's ambition, in turn, is to prove to all the women participating in competitions that women can boast not only beauty, but also intelligence. Marta feels that her vocation is to help people and animals. Previously she worked as a model and she started, among others, in Miss Polonia contest - but her dream is to work at the consulate, where she could use her linguistic skills to work close to people.
" My inspiration for me is my Mum, who can paint beautifully and design clothes. In addition, she has taken part in many television programs and I admire her for her achievement, she takes her work seriously," she says. The biggest prize for both would be the opportunity to help the Children's Home in Gdansk if they won the main title of Miss Commonwealth International.
" Dorota and Marta are extraordinary ladies. They can work amazingly hard for success and they have huge determination to strive for. They are not only beautiful, but also blessed with a good heart," says the main organizer of the Miss Commonwealth , Philip Prinslyn -Patrick .
Joanna Berendt
j.berendt@laif.co.uk

Miss Commonwealth International Queen Dorota Lopatynska de Slepowron at fund-raising event for charity at Ramada Encore HotelPiękno dla dobra wspólnego

28 września odbędzie się kolejna edycja Miss Commonwealth International. To jednak nie tylko konkurs piękności, ale i szeroko zakrojona akcja charytatywna. Po raz pierwszy w wyborach weżmą udział Polki. Mają one nadzieje uświadomić ludziom, że uroda może iść w parze z mądrością.

Miss Commonwealth International Queen Dorota Lopatynska de Slepowron at fund-raising event for charity at Ramada Encore Hotel
W ciągu pierwszych dwóch lat działalności organizacja Miss Commonwealth zebrała 4 miliony funtów na cele charytatywne. Organizacja dzieli się na kilka bloków, z których każdy zajmuje się inna problematyczna dziedzina. Każda z uczestniczek występuje w swojej kategorii, w której jej zadaniem jest promowanie świadomości związanej m.in. z ochrona srodowiska, głodujacymi w Afryce dziećmi, krzywdzonymi zwierzętami, wartościami rodzinnymi i świadomym macierzynstwem czy rozprzestrzeniajaca się epidemia AIDS.
Aby wziać udział w konkursie nie wystarczy być piękna kobieta, ale i również wykazać się rozlegla działalnościa charytatywna. Kandydatki, które startują w róznych przedzialach wiekowych, muszą być zaangażowane w akcje, mające na celu naglasnianie najbardziej nurtujacych teraz swiat problemów. Pieknosci startujace na przykład z Afryki przez dłuzszy czas udzielały się przy zbiórkach pieniedzy na glodujace dzieci ze swoich krajów - z dużym powodzeniem, jak zapewniają organizatorzy.
Regeneracja i szczęście
Polska po raz pierwszy przystąpi do konkursu. Dumnymi reprezentantkami naszego kraju, aczkolwiek każda w swojej kategorii wiekowej, będą matka i córka - Dorota i Marta Łopatynskie-de-Ślepowron. Obie intensywnie przygotowują się do startu, jako że zapowiada się spora konkurencja - razem z nimi startuje aż 100 kandydatek. Ponieważ w czasie konkursu będzie kilka wyjść, w czasie których kandydatki zaprezentują się między innymi w strojach wieczorowych, sportowych, narodowych i dziennych, obie panie bardzo zajęte są kwestia garderoby. Na szczęście nie jest to taki duży problem - pani Dorota sama jest projektantka mody i to ona zaprojektowała stroje dla siebie i dla Marty.
- Są oczywiście biało-czerwone, aczkolwiek odbiegają krojem od tradycyjnych strojów narodowych. Marta w swojej sukience wygląda jak prawdziwy anioł - zachwyca sie pani Dorota, która jest także uzdolniona malarka. W czasie gali Miss Commonwealth zlicytowanych zostanie kilka przedmiotów, wsród których znajdą się także dwa obrazy namalowane przez nią. Noszą one tytuły "Tajemnicze Jajko" i "Tęczowe Drzewo". Pierwszy przedstawia motyle i kolorowe jajko, które znajduje się na murawie wyścielonej czterolistnymi koniczynami.
- Obraz przedstawia odrodzenie, regeneracje, dostatek w kazdej kulturze, nadzieje na przyszlosc, pokój i przyjazn ludzi na swiecie oraz niekonczące sie szczeście - objasnia pani Dorota. Głownym motywem drugiego obrazu jest kolorowe drzewo. - Jako że nosze tytul Mrs Poland Environmental Queen of Friends of the Commonwealth - mówi pani Dorota. - Promuje sadzenie drzew w parkach i ogrodach. W zasadzie wszedzie, gdzie znalazloby sie na to miejsce. Wszystko to, aby zrekompensowac utrate lasow deszczowych - kończy.
Nadzieja na przyszłosć
Oprócz tego obie panie Łopatyńskie-de-Ślepowron wspomagają schronisko dla zwierząt, które ma szanse utrzymać sie tylko dzięki dotacjom ludzi dobrej woli. Ostatnio zaniosły tam cale narecze ręczników i długopisów - towarów deficytowych w tej placówce. - Są to w końcu nasi przyjaciele na dobre i na żle - mówi pani Dorota o zwierzętach. Jej największym zmartwieniem jest jednak globalne ocieplenie, stąd jej celem jest sądzenie drzew. Jak twierdzi, globalny wzrost temperatury to problem wszystkich ludzi, który może mieć dla nich nieodwracalne konsekwencje.
Ambicja Marty z kolei jest udowodnienie wszystkim, że kobiety startujace w konkursach piękności mogą pochwalić się nie tylko uroda, ale i inteligencja. Marta czuje, że jej powołaniem jest pomagać ludziom i zwierzętom. Wcześniej pracowała co prawda jako modelka i występowała między innymi w konkursie Miss Polonia - jej marzeniem jest jednak praca w konsulacie, w którym moglaby wykorzystac swoje umiejetnosci lingwistyczne i pracowac blisko ludzi.
- Inspiracja dla mnie jest moja mama, która potrafi pieknie malowac i projektowac. Ponadto wystepuje ona w wielu programach telewizyjnych, a podziwiam ja za to, ze swoja prace traktuje niezwykle powaznie - mówi. Dla obu najwieksza nagroda, wyplywajaca ze zdobycia glównego tytulu w Miss Commonwealth International, bylaby mozliwosc udzielenia pomocy Domowi Dziecka w Gdansku.
- Dorota i Marta to niezwykle kobiety. Potrafią niesamowicie cieżko pracować na sukces i z ogromną determinacją dażyć do celu. To kobiety nie tylko piękne, ale i obdarzone dobrym sercem - mówi glówny organizator Miss Commonwealth, Philip Prinslyn-Patrick.
Joanna Berendt
j.berendt@laif.co.uk

Miss Commonwealth International Queen Dorota Lopatynska de Slepowron at fund-raising event for charity at Ramada Encore Hotel